Review Us
5/5

Fajita Fiesta

 • Chicken Fajita
  $22.80
 • Chicken & Beef Fajita
  $28.80
 • Chicken, Beef & Shrimp Fajita
  $28.80
 • Beef Fajita
  $27.60
 • Shrimp Fajita
  $28.80